باور ما بر توانایی های تخصصی فنی و صنعتی بالای داخلی و نیاز مصرف کننده حرفه ای به داشتن ابزاری با کیفیت و ارزشمند، بیش از یک دهه است که ما را بر آن داشته تا در زمینه تولید قالب و ابزارهای حرفه ای قنادی شروع به فعالیت کنیم. امروز مجموعه سورناپارت با داشتن بیش از یک هزار و پانصد محصول، بزرگترین تولید کننده و صادرکننده لوازم قنادی در کشور است. طراحی محصولات جدید، رعایت و حفظ کیفیت و همچنین ارائه قیمت مناسب از اهداف اصلی ما بوده است و همچنان در مسیر با افتخار تولید ملی خواهیم بود.